Midt ibland oss - teckningar ur lifvet

Författare
Eva Wigström
(Af Eva Wigström (Ave))
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lundholm, Hellberg 1891 Sverige, Stockholm [4], 180 sidor.
Lundholm, Hellberg, Gernandt 1891 Sverige, Stockholm, Stockholm [4], 180 sidor.