Migrant capital - networks, identities and strategies

Författare
(Edited by Louise Ryan, Umut Erel, Alessio D'Angelo.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Palgrave Macmillan 2015 Storbritannien, Basingstoke 296 sidor. 978-1-137-34880-7