Mikrobiologiska analyser av prover från byggnad - metodik använd under 20 års verksamhet med mögel- och rötskadade hus vid Tillämpad trämykologi, Göteborgs universitet

Författare
Nils Hallenberg
(Nils hallenberg, Elisabeth Gilert.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges provnings- och forskningsinstitut 1993 Sverige, Borås 35 sidor. ill.