Mikrobiologiska risker vid dricksvattendistribution - översikt av händelser, diftstörningar, problem och rutiner

Författare
(Melle Säve-Söderbergh, Annika Malm, Rikard Dryselius och Jonas Toljander.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket 2013 Sverige, Uppsala 43 sidor. diagr.