Mikrodatorteknik Arbetsbok 1, Inledning till digitalteknik och datorteknik

Författare
Sune Windisch
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studiefrämjandet, Litteratur- och föreningstjänst (distr.) 1981 Sverige, Norrköping, Solna [2], 21 sidor. : ill. 91-7560-048-X