Mikrolegerat stål ger billigare smidesprodukter - Micro-alloyed steels for cheaper forgings

Författare
Jan Bodin
(Jan Bodin, Hans-Åke Sundberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
IVF 1991 Sverige, Stockholm 34 sidor.