Militär information vid internationella insatser

Författare
Pär Eriksson
(Pär Eriksson, Nils Marius Rekkedal, Wegger Strømmen)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Avd. för försvarsanalys, Försvarets forskningsanstalt 1995 Sverige, Stockholm 83 sidor.