Militär rättegång i Sverige under Frihetstidens början

Författare
Kjell Å. Modéer
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1974 Sverige, Lund S. 256-336