Militær ledelse - fra Napoleon til Schwarzkopf

Originaltitel
Militär ledning
Författare
Marco Smedberg
(Marco Smedberg på dansk ved Lars Rosenkvist.)
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Aschehoug 2004 Danmark, København 320 sidor. ill.
Aschehoug 2002 Danmark, København 320 sidor. ill.