Miljöåterbyggande - en antologi om återvinning och ekologi

Författare
(Redaktörer: Hans Hedberg, Tom Knutson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Boverket 1999 Sverige, Karlskrona 42 sidor. ill.