Miljöövervakning av landlevande mollusker i skyddade områden i Jönköpings län 1999 - en rapport från regional miljöövervakning i Jönköpings län

Författare
Anita Andersson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
2000 Sverige, Jönköping 19 sidor., bil.