Miljöövervakning av lavar och mossor i skånska bokskogar 2011-2014

Författare
Ola Bengtsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyrelsen 2016 Sverige, Malmö 46 978-91-7675-038-4
Länsstyrelsen Skåne 2016 Sverige, Malmö 44 sidor. : ill.