Miljö- och samhällsekonomisk analys av behandling av biologiskt avfall

Författare
Hanna Ljungkvist
(Hanna Ljungkvist.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers University of Technology 2008 Sverige, Göteborg 28, 5 sidor. ill.