Miljöanpassade inköp - verktyg för att nå de nationella miljökvalitetsmålen

Författare
Kristina von Oelreich
(Kristina von Oelreich och Märta Philp)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Naturvårdsverket 2013 Sverige, Stockholm 51 sidor. : ill. 978-91-620-6591-1