Miljögifter i Emån - sammanställning av kunskap och framtagning av databas

Författare
Henrick Blank
(Henrick Blank och Mette Hein.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
2000 Sverige, Jönköing 51 sidor.