Miljögifter i blåmussla längs svenska Östersjökusten 1999

Författare
Anders Bignert
(Författare Anders Bignert, Mats Olsson och Erik Greyerz)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länstyrelsen i Blekinge län, Miljö/Plan distributör 2000 Sverige, Karlskrona 18, 4, 5, 8 sidor. : ill 91-86810-74-X
Länsstyrelsen i Blekinge län 2000 Sverige 24