Miljögifter i röding och abborre från Vättern 1996

Författare
Anders Bignert
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Vätternvårdsförbundet 1997 Sverige, Jönköping 18 sidor. : tab.