Miljökommunikation - aktörsamverkan och processledning

I Miljökommunikation - Aktörssamverkan och processledning hävdas att kommunikationen är en väsentlig del i hanteringen av miljöfrågor och naturresurser och att hanteringens framgång är beroende av hur kommunikationen fungerar. Boken ger läsaren förståelse för vad som sker i kommunikationen mellan människor som hanterar en miljö- eller naturresursfråga. Den vill också visa på vägar att omsätta sin förståelse i handling. Ambitionen gäller såväl teori som praxis, som inte bör sättas som varandras motsatser, utan snarare som aspekter av samma sak.Läs mer om boken på studentlitteratur.se

Författare
Lars Hallgren
(Lars Hallgren, Magnus Ljung.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur, Studentlitteratur 2005 Sverige, Lund, Lund 188 sidor. 23 cm 978-91-44-03313-6