Miljökonsekvensbedömning för bättre planering

Författare
(Redaktörer: Leena Salonen, Marika Paukkunen översättning till svenska: Christel Nyman illustrationer: Mantsi Rapeli)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Miljöministeriet, Suomen ympäristökeskus 1995 Finland, Helsingfors 23 sidor. : ill. 30 cm 951-731-049-8