Miljökonsekvensundersökningar kring väg 98 Kiruna-Riksgränsen = - Environmental impact studies of the highway construction between Kiruna and Riksgränsen : Uppföljande studier 1985-1989 : Long term impact 1985-1989

Författare
Lennart Bäck
(L. Bäck, C. Jonasson och L. Strömquist)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ. 1990 Sverige, Uppsala viii, 78 sidor. : diagr., ill., kartor, tab. 91-506-0805-3