Miljöledningssystem för avloppssystem - en handledning

Författare
Ann-Carin Andersson
(Ann-Carin Andersson, Ann-Charlotte Bauer.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska vatten- och avloppsverksfören. (VAV, Svensk byggtjänst distributör, Realtr. 1998 Sverige, Stockholm, Stockholm viii, 55 sidor. ill. 30 cm