Miljörättsliga förutsättningar för vindkraftsetablering i Sverige

Författare
Maria Pettersson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
2003 Sverige, Luleå