Miljörörelsen, Volvo och bilismen - en jämförande studie med inriktning på social och teknisk förändring av hur tre svenska miljöorganisationer vill lösa bilismens miljöproblem och hur biltillverkaren Volvo vill lösa dem

Författare
Bo Nilsson
(Bo Nilsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Avd. för humanekologi, Göteborgs univ. 1996 Sverige, Göteborg 80 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan