Miljöterapi vid fyra behandlingshem för psykiskt sköra patienter

Författare
Vivi-Anne Bengtsson
(Vivi-Anne Bengtsson, Maria Göransson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tillämpad psykologi, Umeå universitet 1992 Sverige, Umeå 34 sidor.