Miljöutredningsrapport - proAros Kultur : Stadsbiblioteket

Författare
Kerstin Martinsson
(Miljöutredare: Kerstin Martinsson, Åsa Bergling handledare: Kristina von Oelreich)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Mälardalens högskola, Institutionen för energiteknik 1998 Sverige 20 sidor.