Miljonär i hälsa - en antologi om de hälsofaktorer som bygga livet

Författare
(I huvudsak sammanställd ur Are Waerlands, M. Hindhedes med flera författares produktion utvalt av Dan Åberg redigering: Gunvald Håkanson, Oswald Björkquist)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Harrier 1947 Sverige, Stockholm 142 sidor.