Min häst Cobblers Dream

Författare
Monica Dickens
(Monica Dickens övers. från engelskan av Inge R. Larsson)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Data-Reprografi 1973 Sverige, Göteborg 186 sidor.
Lindqvist 1972 Sverige, Stockholm 186 sidor. 91-7090-057-4