Min kusin Gustaf Fröding

Författare
Siri Fröding-Torgny
(Siri Fröding-Torgny inledning och redigering: Germund Michanek.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lindblads 1953 Sverige, Uppsala 166 sidor. ill.