Min lilla bönbok - en skolflickas samtal med Gud

Författare
Jeanna Oterdahl
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Diakonistyr., A & W 1966 Sverige, Stockholm, Uppsala 124 sidor.
Diakonistyr. 1959 Sverige, Stockholm 124 sidor.
Diakonistyr. 1953 Sverige, Stockholm 126 sidor.
Diakonistyr. 1949 Sverige, Stockholm 126 sidor.
Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag 1945 Sverige, Stockholm
Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag 1943 Sverige, Stockholm 126 sidor.