Min musik - möte med tio musiker

Författare
Ingrid Strömdahl
(Ingrid Strömdahl.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LL-förl., Borgström 1994 Sverige, Stockholm, Motala 54 sidor. ill. 23 cm