Min svarta hustru och andra berättelser

Författare
Thure Trolle, pseud. för Gunnar Örnulf
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nord. förl. 1912 Sverige, Stockholm 94 sidor.