Min väg och min sång - dikter och översättningar

Författare
Axel Fredenholm
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Riksfören. för svenskhetens bevarande i utlandet (distr.) 1940 Sverige, Göteborg 104 sidor.