Mina bästa sidor är ordblinda - nio kända och framgångsrika svenskar berättar om sin dyslexi

Författare
(Redaktör: Tobias Nordqvist.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges utbildningsradio (UR, Elanders 2010 Sverige, Stockholm, Mölnlycke 95 sidor. 978-91-25-09021-9