Mina bokstäver

Författare
Karl-Erik Forsberg
(Ord och bild av Karl-Erik Forsberg under medverkan av Geith Forsberg.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wiken, Berling 1983 Sverige, Höganäs, Arlöv 112 sidor. ill. 29 cm