Mina drömmars stad Punktskrift

Författare
Per Anders Fogelström
(Per Anders Fogelström återberättad av Arne Säll.)
Målgrupp
Vuxen
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
TPB 2000 Sverige, Enskede 3 vol. (225 sidor. tryckt punktskrift)
De blindas bokfond 1999 Sverige, Älvsjö 9 vol. (812 sidor. tryckt punktskrift)