Mina första steg på örlogsmannabanan

Författare
Johan Eberhard von Schantz
(Af en gammal sjöman)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1871 Finland, Åbo [2], 140 sidor.