Mina môrsar skymning - kvinnestamål

Författare
Holger Reinholdsson
(Holger Reinholdsson teckningar av Gösta Svensson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Holger Reinholdsson 1997 Sverige, Alingsås 96 sidor. : ill. 21 cm