Mina minnen

Författare
Karl Fries
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Triangelförl., Seelig 1939 Sverige, Stockholm 225,(5)s : Ill