Mina sånger

Författare
Lewi Pethrus
(Lewi Pethrus samlade och utg. av Miriam Pethrus-Peterson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Filadelfia 1954 Sverige, Stockholm 52 sidor.