Minerande flugor på stråsäd

Författare
Arild Andersen
(Arild Andersen, Mats Lindblad)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges lantbruksuniv. 2000 Sverige, Uppsala [4] sidor.