Minimal volume ventilation in lung injury - With special reference to apnea and buffer treatment

Författare
Staffan Höstman
(Staffan Höstman.)
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Acta Universitatis Upsaliensis 2016 Sverige, Uppsala 71 sidor. 978-91-554-9727-9