Minimikrav på luftväxling - en tolkning av Boverkets byggregler, Arbetsmiljöverkets föreskrifter, Socialstyrelsens allmänna råd och andra dokument

Författare
Helge Enberg
(Tolkat av Helge Enberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
H. Enberg ventilationskonsult 2004 Sverige, Enköping 44 sidor. med var. pag. ill.
H. Enbergs ventilationskunsult 2002 Sverige, Enköping 44 sidor. med var. pag. 30 cm 91-631-2274-X
H. Enberg ventilationskonsult AB, Enköpings grafiska 1999 Sverige, Enköping, Enköping 44 sidor. med var. pag. ill., huvudsakligen tab. 30 cm
H. Enberg ventilationskonsult AB, Enköpings grafiska 1997 Sverige, Enköping, Enköping 44 sidor. med var. pag. huvudsakligen tab. 30 cm
H. Enberg ventilationskonsult AB 1995 Sverige, Enköping 40 sidor. med var. pag. : huvudsakligen tab. 30 cm 91-630-3327-5
Enberg konsult HB 1993 Sverige, Enköping 37 sidor. med var. pag. : huvudsakligen tab. 30 cm 91-630-2083-1