Minne af konung Oscar II:s sjuttiofemårsdag H. 1 - framstående svenska män och kvinnor under Bernadotteska ätten

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1904 Sverige, Stockholm 3 sidor., 6 pl.