Minne af konung Oscar II:s sjuttiofemårsdag - framstående svenska män och kvinnor under Bernadotteska ätten

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1904- Sverige, Stockholm