Minne af konung Oscar II - framstående svenska män och kvinnor under Bernadotteska ätten, jämte mer framstående personligheter vid konungens död

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Eklund 1907? Sverige, Stockholm [38] pl.-bl.