Minne från Nationaltemplarnas turistförenings sällskapsresa i Sörmland 1928

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Trosa tr. 1928 Sverige, Trosa (11)s