Minnen från Carl XIV:s, Oscar I:s och Carl XV:s dagar D. 1, Minnestaflor

Författare
Carl Fredrik Akrell
(Af Akrell.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1884 Sverige, Stockholm 178 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan