Minnen från Carl XIV:s, Oscar I:s och Carl XV:s dagar D. 2, Minnen : jemte supplement ur vår nyare politiska historia: utdrag ur Troils Riddarhusanföranden och en riksdagsbondes anteckningar

Författare
Carl Fredrik Akrell
(Af von Troil.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1885 Sverige, Stockholm 367 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan