Minnen från Carl XIV:s, Oscar I:s och Carl XV:s dagar D. 2, Minnen : jemte supplement ur vår nyare politiska historia: utdrag ur Troils Riddarhusanföranden och en riksdagsbondes anteckningar

Författare
Carl Fredrik Akrell
(Af von Troil.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1885 Sverige, Stockholm 367 sidor.
1884-1885 Sverige, Stockholm 2 vol., 177, 367 sidor.
Oscar L. Lamm 1884-1885 Sverige, Stockholm 2 vol. i 1 (178 367 sidor.)
1884 Sverige, Stockholm 178 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan