Minnes-ord öfver kontrakts-prosten i Albo härad, prosten och kyrkoherden i Wislanda och Blädinge församlingar mag. Carl Fredrik Cavallius

Författare
Gunnar Olof Hyltén-Cavallius
(Uppläste vid begrafningen i Wislanda kyrka, söndagen d. 1 mars 1857)
Genre
Likpredikningar-1850-talet
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1857 Sverige, Stockholm 52 sidor.